Enquadernació y restauració de cantorals

Els secrets de la restauració dels cantorals a través de l’experiència de la tradició mil·lenària d’un taller monàstic que empra les tecnologies més actuals.

Aquest curs et permetrà adquirir els coneixements i les destreses necessàries per reconèixer les llibres litúrgics; identificar els elements estructurals de les seves enquadernacions; diagnosticar el seu estat de conservació; realitzar tots els passos per enquadernar un cantoral; restaurar els diversos elements que formen aquest tipus d’enquadernacions.

Cada alumne estarà en contacte amb una obra original i eralitzarà una enquadernació amb tapes de fusta –de 2 cm–, nervis dobles de corda i cobertes de pell.

 

Destinataris:
Conservadors-restauradors, enquaderndors i estudiants de qualssevol d’aquests disciplines.

Lloc de realització:

Monestir de Sant Pere de les Puel•les.
Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona.

Horari: 

Dijous:          9.30 a 14.00 h y de 15.15 a 19.15 h
Divendres:   9.30 a 14.00 h y de 15.15 a 19.15 h
Dissabte:      9.00 a 14.00 h.

Duració:     25, 26 y 27 gener 2018 (22 hores).

Període d’inscripció:

La inscripció es realitzarà a través de la pàgina web:www.culturabenedictines.es

Nombre màxim d’alumnes: 16 alumnes

Matrícula:

346 € professionals

330 € socis del CRAC

320 € estudiants i persones en situació d’atur

La inscripció inclou l’assistència al curs, l’entrega de material i el certificat d’assistència

PROGRAMA

CONTINGUT TEÒRIC (4 hores)

  1. El Cantoral

1.1. Origen

1.2. El cant gregorià i els ritus litúrgics

1.3. El cantoral: característiques i ús

1.4. El cantoral a través de les fonts escrites

  1. Llibres litúrgics

2.0. Conceptes bàsics

2.1. Identificació dels diversos llibres per a la litúrgia,
els sagraments i els ritus

  1. Anàlisis de l’estructura dels cantorals

3.1. Elements constitutius

3.2. Vocabulari bàsic

  1. Pautes d’intervenció en els llibres litúrgics

4.1. Pautes actuals i criteris de restauració

4.3. Anàlisi de les diverses intervencions

4.4. Neteja dels elements metàl·lics

CONTINGUT PRÀCTIC (18 hores)

  1. Confecció d’una enquadernació de gran format,
    estil cantoral

Cada alumne confeccionarà una enquadernació que s’endurà. Els passos seran:

5.1. Formació d’un llibre cantoral amb full de paper  de archive de 120 g

5.2. Costi del cos i de les capçades

5.3. Muntatge dels nervis i capçades i els reforços
de tela de lli a les tapes

5.4. Preparació i muntatge de les cobertes

5.5. Restauració de la pell original

  1. Enquadernació-restauració d’un cantoral del segle xvii amb tapes de fusta, cobertes de pell i cantoneres, bollons i tanques metàl·liques

 

Contacto