Diaz de Miranda

PFES és una base de dades que recull les característiques dels papers i les seves filigranes utilitzats en la documentació espanyola al llarg de la història. És el fruit de la base de dades “El paper i la filigrana en la documentació espanyola”. Creada en la tesi doctoral defensada per Mª D. Díaz de Miranda a la Universitat de Barcelona al gener de 2013.

Al juny de 2013 PFES va entrar a formar part del Portal Bernstein The Memory of Paper. Inclusió que ha suposat haver de reduir el nombre de camps de l’originària base de dades a les possibilitats d’aquest Portal.

L’aportació més important d’aquesta base de dades és que ofereix una visió global del plec sortit de la forma, enfront del tradicional reduccionisme d’estudiar només la filigrana paperera sense referència a la fulla de paper. Així doncs, a través d’aquesta base de dades s’intenta reconstruir les formes papereres i s’indaga sobre el molí productor, les vies de comercialització, els usos del paper o el nombre de tines del molí, entre uns altres.

Compta amb 117 camps que s’estructures en funció de:

-la filigrana;

-la fulla de paper;

-la forma;

-les dades d’identificació;

-el molí paperer i fabricador; -les vies comercials;

-el paper àrab i

-la bibliografia.

Estan distribuïts en deu formularis que s’acompanyen de la imatge de la filigrana i l’esquema de la seva ubicació en el paper.

Per accedir a aquesta base de dades pots fer-ho a través de la plataforma Bernstein. O entrant directament en la base de dades PFES albergada en aquesta plataforma. Per exemple si cliques aquí entressis en la filigrana 000775, i des d’ella a totes les altres.