Diaz de Miranda

Cada matí despunta nou el sol

Per molta foscor que et volti no hi ha dia que no tingui la seva alba.
Si cada dia que t’ofereix la VIDA ets capaç de veure la llum del sol despuntar,
seràs capaç una vegada i una altra de superar tota foscor.

Que tinguis un bon dia,
Mª Dolores y48 \