Diaz de Miranda

Workshop d'INICIACIÓ A LA CAL·LIGRAFIA, impartit per Laura Bellver, Professora de Tipografia (Disseny Gràfic) a l’Escola

El workshop es planteja com una iniciació a la cal·ligrafia per a persones interessades en aquesta disciplina i que vulguin ampliar els seus coneixements històrics sobre l’escriptura. Basant-nos en models cal·ligràfics dels manuscrits medievals, estudiarem els diferents estils d’escriptura que van realitzar els escrivans dels grans monestirs europeus. Aprendrem a construir les lletres de l’alfabet occidental amb una ploma de punta plana. Una vegada compreses i assimilades les formes bàsiques dels models d’escriptura proposats practicarem amb grafies més expressives i personals.

Us podeu inscriure clicant al formulari o obrint el programa i clicant al formulari

Workshop d’INICIACIÓ A LA CAL·LIGRAFIA, impartit per Laura Bellver, Professora de Tipografia (Disseny Gràfic) a l’Escola Superior de Disseny i Art Llotja.

El workshop es planteja com una iniciació a la cal·ligrafia per a persones interessades en aquesta disciplina i que vulguin ampliar els seus coneixements històrics sobre l’escriptura. Basant-nos en models cal·ligràfics dels manuscrits medievals, estudiarem els diferents estils d’escriptura que van realitzar els escrivans dels grans monestirs europeus. Aprendrem a construir les lletres de l’alfabet occidental amb una ploma de punta plana. Una vegada compreses i assimilades les formes bàsiques dels models d’escriptura proposats practicarem amb grafies més expressives i personals.

Programa: PROGRAMA CAL·LIGRAFIA_ESCRBCC

Us podeu inscriure clicant al formulari o obrint el programa i clicant al formulari