Diaz de Miranda

Acte de defensa de la tesi doctoral: «Anàlisi i desenvolupament d’una base de dades per a l’estudi del paper i de les filigranes: font per a l’elaboració de la història del paper a Espanya». Defensada per la monja benedictina María Dolores Díaz de Miranda Macías, el dia 18 de gener de 2012 en la Facultat de Belles arts de la Universitat de Barcelona (UB).
Davant la doctora Carmen Hidalgo Brinquis, de l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE), la doctora Anna Nualart Torroja, professora de la UB, i la doctora Elisa Ruiz García, catedràtica de la Universitat Complutense de Madrid i presidenta del tribuna.
Sent directors el doctor Salvador García Fortes, professor de la UB i degà d’aquesta facultat, i el doctor Manuel-José Pedraza Gracia, professor de la Universitat de Saragossa.