Diaz de Miranda

Gerard van Thienen i el seu llegat a la ciutat d’Oviedo. (1a part): Biografia.

Gerard van Thienen és un de grans investigadors de filigranes i, concretament, l’investigador més important de filigranes dels incunables espanyols de tots els temps.
Amb els treballs de Gerard es podrà identificar la meitat d’edicions d’incunables espanyols que fins a l’actualitat estan sense datar.
Datació d’incunables.

 (2a part): El seu llegat a la ciutat . 

 (3a part): Identificació i datació de filigranes a través de la base de dades WIES.