Diaz de Miranda

Aprendre a mirar

La percepció de la realitat moltes vegades està vetllada per la miopia de la nostra mirada. Tingues la saviesa de saber relativitzar moltes de les teves percepcions i seràs feliç.