Diaz de Miranda

Organiza:

Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. Barcelona, 28 de septiembre, viernes, y  5, 19  y  26 de octubre de 2018.