Diaz de Miranda

Jornada de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil•lografia Vexil•lologia y Nobiliaria (SCGHSVN)

Jornada de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia Vexil·lologia y Nobiliaria (SCGHSVN)

PROGRAMA

10:30  Benvinguda a càrrec de la Mare Abadessa Esperança Atarés Solans

11:00  Breu història del monestir

11:15  Visita simultània en grups a:

– las dependèncias nobles del monestir
– taller d´Enquadernació
– taller de Restauració
– arxiu del Monestir

13:00  Conferència: La restauració dels llibres i manuscrits

                 Mª Dolores Díaz de Miranda y Macías, O.S.B.
Directora del Taller de Restauració

13:45  Participació en un acte de la comunitat

PDF DE LA JORNADACartell Jornada cat michaelhandtasches