Diaz de Miranda

img-taller

La tipologia de restauracions comprèn molts formats: llibres, còdexs, cantorals, pergamins medievals i fragments de pergamins provinents de l’Orient Mitjà, segells de cera, de plom o de placa, gravats, aquarel·les, plànols, etc.

També es participa en projectes interdisciplinaris de recerca estatals i europeus, es col·labora amb les institucions del document gràfic d’Iberoamèrica i, en l’actualitat, es projecta iniciar un programa de suport per a la conservació i preservació dels arxius eclesiàstics espanyols.

Contacto: artslibris@diazdemiranda.com

.

In memoriam

El dia 17 de novembre la nostra germana Carme Bardina i Castells, que va treballar al Taller de Restauració durant més de vint anys, ens va deixar per viure la plenitud de la vida eterna. El seu record, senzill i indeleble ens acompanya, en el dia a dia al taller, trobem sovint  traces de la […]

Una proposta innovadora en els estudis del paper i les marques d’aigua

Des que l’any 1736 el polonès Johann Samuel Hering féu els primers estudis sobre filigranes fins ara, la reproducció de la imatge de les filigranes, per calc manual, acompanyada d’alguna dada més com el lloc, la data o la signatura del document, és la informació en què es basen els estudis de les filigranes papereres. […]