Diaz de Miranda

img-taller

La tipologia de restauracions comprèn molts formats: llibres, còdexs, cantorals, pergamins medievals i fragments de pergamins provinents de l’Orient Mitjà, segells de cera, de plom o de placa, gravats, aquarel·les, plànols, etc.

També es participa en projectes interdisciplinaris de recerca estatals i europeus, es col·labora amb les institucions del document gràfic d’Iberoamèrica i, en l’actualitat, es projecta iniciar un programa de suport per a la conservació i preservació dels arxius eclesiàstics espanyols.

Contacto: artslibris@diazdemiranda.com

.

Cantoral Nº 61 de l’Arxiu de la Catedral de Toledo

Projecte de conservació i intervenció. Cantoral  Nº 61 o Cantoral 19.3 (B) de l’Arxiu de la Catedral de Toledo. Música composta per Juan de Salazar, 1754. En imatges es resumeix l’estat d’estat de conservació. Separats, allisats i estabilitzats higroscòpicament els folis es va poder abordar la seva digitalització. Després, es va prosseguir amb la rehabilitació […]

SISTEMES DE CONSERVACIÓ PER A PERGAMINS

Per documents de pergamí amb segells pendents, preferim que  quedin dins de la carpeta de conservació; a tal efecte, es col·loca un fons de cartró ploma que alberga el segell o es voreja amb un material sintètic o de cotó i se li dóna a la carpeta una alçada una mica superior a la del […]

Enquadernació en pergamí per a l’obra “Gari” d’Apeles Mestres

Característiques: Cobertes de pergamí, en la coberta anterior reproduït a tinta xinesa la il·lustració de la portada. Cosit amb fil de lli per petit quadern a dos nervis de pell de cabra vermella i tancaments de petit botó i cordó del mateix tipus de pell.

Restauració d’una estampa de la Nostra Senyora de Nuria, s. XX

Restauració d’una estampa de la Nostra Senyora de Nuria, dedicada a José María Dalmases i realitzada per la Impremta de Juan Diumenge durant el segle XX.

Restauració dels incunables 76 i 84 (Fons de Reserva BPEB)

Restauració de dos incunables del Fons de Reserva de la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona  (BPEB). Aquests dos incunables estan relligats junts, juntament amb un imprès de 1516. En concret, es tracta de les següents obres: L’incunable nombre 76,  titulat De sensu composito et diviso i imprès en Pavia per Marinus de Lavalle el […]

Restauració de l’incunable “La Crònica de Nuremberg”

Restauració del  incunable Liber chronicarum. Operi de Hybris etatum, ac descriptione…  més conegut com “La Crònica de Nuremberg” (1493), el propietari de la qual és la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona (Signatura: BPEB, Inc. 87). Aquest llibre és una història universal compilada a partir de fonts contemporànies i altres més antigues per l’humanista i bibliófilo […]

Fons restaurats de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona

Es tracta dels següents documents: Arxiu Capitular de la Catedral de Tarragona: Llibre del degà (1208-1608). Capsa 308, número 1391 (En imatges adjuntes) Fons parroquial de Santa Maria de la Catedral de Tarragona: Llibre de baptismes i matrimonis (1566-1577). Número 1 Llibre de baptismes i matrimonis (1588-1596). Número 3

Restauració de llibres del fons parroquial de Santa María de l’Arxiu de la Catedral de Tarragona

Relació de documents restaurats  pertanyents al fons parroquial de Santa María de la Catedral de Tarragona: – Llibre de baptismes i matrimonis (1566-1577). Número 1 – Llibre de baptismes i matrimonis (1588-1596). Número 3 Respecte a la restauració realitzada destacaríem: – Restauració del paper: Esterilització curativa i preventiva per anòxia mitjançant sistema de buit. Eliminació […]

Restauració del manuscrit Ms. 112, obra paradigmàtica de la historiografia catalana.

El manuscrit escrit per l’erudit Per Gil i Estalella i titulat: Llibre primer de la història catalana… és una obra inèdita propietat de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona. El procés de restauració es va centrar en la neutralització dels efectes nocius de les tintes metal·loàcides i de l’estudi del paper, la datació del qual […]