Diaz de Miranda

Els primers anys de la fotografia

El segle XIX. Els primers anys de la fotografia. La invenció d’un Art, 1839-1855. per MICHEL FRIZOT (Historiador de la fotografia, CNRS-EHESS, Paris). Trobades amb la història de la fotografia (I): En les dues últimes dècades la història de la fotografia s’ha anat despullant del pes dels models clàssics que des de finals dels anys […]

Vídeo sobre “marmoleado”: art en aigua

Free vídeo sobre “marmoleado”: art en aigua, creat per http://epsos.

Guia per mesurar el pH i la conductivitat

Mesurar el pH i la conductivitat de la superfície mitjançant gel de agarosa. Video fet pel Getty Conservation Institutet

Library Of Congress

Visita a la Library of Congress i normes pràctiques per al tractament de documentació afectada per una inundació. 1. Introducció a la Biblioteca del Congrés 2. Visita al seu laboratori de conservació, els conservadors de la Biblioteca demostren els passos fonamentals per rescatar materials afectats per aigua que es troben freqüentment dins de les col·leccions […]

L’aiguafort

Tècnica per gravar a l’aiguafort Il maestro incisore Alberto Zannoni ci accompagna nell’affascinante viaggio alla scoperta della secolare tecnica dell’acquaforte. Che esprime il suo massimo splendore su carta Fabriano.

L’origen dels llibres cantorals i la notació musical

Origen dels llibres cantorals El cant fins als segles IX-X s’executava només amb l’ajuda de la memòria. Després es va ser recollint per escrit, inicialment en un llibre de petita grandària que utilitzava el mestre de cor amb la finalitat de recordar la melodia que el cor aprenia de memòria. Aquests llibres contenien diverses parts […]

Enquadernacions en cartera baixmedievals

Enquadernacions en cartera baixmedievals. Presentem unes enquadernacions, datades entre finals del segle XIV i intervinguts del segle XVI. El primitivisme d’algun dels seus elements desvetlla nexes de dependència i d’evolució amb els estils d´enquadernacions orientals més primigenis –coptes, etíops, bizantins…– que, assimilats i difosos pels àrabs, arriben a integrar-se amb els elements característics de l’enquadernació […]

Curso “Gestió de riscos de desastres de col·leccions, pla d’emergències i salvament: de la teoria a la pràctica”

Aquest curs es va desenvolupar entre els dies 26, 27 i 28 de Març a Buenos Aires, CABA., a càrrec de la instructora Valeria Orlandini, conservadora del American Institute of Conservation of Historic and Artistic Works a EUA En el van participar 28 conservadors, administradors i estudiants d’Argentina, Mèxic i Uruguai: Va tenir lloc en […]

Vídeo sobre realització decapçades

For those who want to Watch it on normal time. Gepostet von David Sousa am Dienstag, 11. September 2018

Guia del paper “marble”

Aquesta guia del paper “marble”, conegut també com a paper jaspiat o d’aigües, és una estupenda eina per datar les guardes dels llibres. Ha estat creada per Sherif Afifi conservador de la biblioteca d’Alexandria. L’autor ofereix una versió que es pot descarregar para Android

Guia per a la identificació de plagues d’insectes en museus i edificis patrimonials

Fullet, en PDF, que permet la identificació pràctica de nombrosos insectes i plagues en museus i altres edificis patrimonials de les illes Britàniques. El seu autor és David G. Notton, del Museu d’Història Natural de Londres, ens presenta una recopilació dels insectes més freqüents que es troben en els museus britànics. De cada insecte ofereix […]

Els manuscrits coptos de la Morgan Library

Formes incipients: Codicología de la col·lecció Coptic Bindings en Morgan Library & Museum Francisco H. Trujillo conservador associat de la Morgan Library & Museu, ens exposa les característiques de la col·lecció de manuscrits coptos de la Morgan Library, formada per ús 50 exemplars, descrivint el seu origen i les descripcions realitzades per Theodore C. Pertesen. […]

Procés d’enquadernació d’un llibre en mosaic

Glenn Malkin enquadernador de Hornsea, petita ciutat costanera d’Anglaterra, i propietari de Signatura Binding ens explica pas a pas des de l’inici del disseny de la coberta per fer una decoració de mosaic, tot el procés que s’ha de seguir per enquadernar el llibre segons el sistema tradicional. El vídeo que dura 36 minuts és […]

Neteja del paper per mitjà de bany aquós segons el sistema de Rchard Wolbers

Curs impartit el 19-21 de març de 2018 a Barcelona L’aigua és un potent dissolvent. Els seus efectes sobre el paper són beneficiosos. Amb el rentat s’eliminen productes de deterioració i substàncies de baix pes molecular que hi hagués en el paper, segons elevem el pH del bany eliminarem més substàncies del paper si, a […]

Restauració del Antifonari Salzinnes, s. XVI (1ª part)

En aquest vídeo es pot seguir de forma clara i metòdica el procés de restauració seguit en un antifonari del segle XVI. És un treball realitzat pel Canadian Conservation Institute. És el primer vídeo d’un conjunt de tres vídeos que anirem penjant. La versió original està en anglès, encara que es pot demanar que els […]